VDBUM seminar 2023

VDBUM seminar 2023

Osalesime VDBUMi suurseminaril ja saime väga palju inspiratsiooni uutest suundumustest hoonete ehitustööstuses, keskkonna- ja masinaehituses!

VDBUM on Saksamaal ehitustööstuse, keskkonnatehnoloogia ja masinaehituse ühendus.

Ühingu eesmärgid on järgmised:

  • Liikmete kvalifikatsioon pideva teavitamise ja täiendkoolitusürituste kaudu.
  • Kogemuste vahetamine = teadmiste suurendamine liikmete ja nende ettevõtete kasuks ja kasuks.
  • kontaktide loomine ja säilitamine tootja ja ettevõtja vahel.
  • Partnerdialoogi edendamine toodete ja rakenduste optimeerimise eesmärgil
  • Liikmete tehniliste ja sotsiaalsete oskuste tugevdamine, et suurendada nende enesekindlust ja tunnustust ettevõtetes.
  • VDBUMi teenuste pidev täiustamine ehitusettevõtetele ning ehitusmasinate ja tarbesõidukite tootjatele ja edasimüüjatele.