Historia

Radius Machining OÜ sai alkunsa markkinakysynnästä sopimusvalmistajien, sillä alan yritykset eivät pystyneet täyttämään asiakkaiden CNC komponenttitilauksia tilauksia tarpeeksi nopeasti tai toivotussa mittakaavassa. Aloitettiin tyhjästä: ensimmäinen tuotantokeskus rakennettiin pieneen autotalliin Viimsin kaupunginosassa Tallinnassa.

2003
Radiuksen alku

Radius OY aloitti toimintansa vuonna 2003.

Talous kehittyi tänä aikana nopeasti ja asiakkaiden tarpeet sen mukana. Suomi muuttui kyseisen toimialan yritysten avainmaaksi. Paikalliset asiakkaat tarjosivat know-how’n ja Suomeen kehittyi myös markkinaalue, johon omaa tuotantoa myytiin. Kysyntä tarjosi mahdollisuuden myös Radius OY:lle, ja yritys alkoi välittää sorvaus- ja jyrsintätilauksia Baltian maiden ja Suomen välillä.

 

2005
Kasvu asiakkaiden kanssa

Asiakas on aina ollut Radiuksen liiketoimintalogiikan ytimessä. Siksi yrityksen kehitys on suoraan yhteydessä asiakkaiden tarpeisiin. Kasvu ja laajentuminen asiakkaiden määrän kasvaessa lisäsi eri toimialojen tilauksia ja mahdollisti kestämään jopa talouden taantuman vuosina 2008–2009.

2010
Muutto Kiilin tehtaalle

Vuonna 2010 Radius Machining lisäsi kierroksia. Tilausten määrä kasvoi ja tuotanto siirtyi Kiiliin. Liikevaihtokäyrä alkoi nousta, investoitiin uusiin tuotantokeskuksiin, henkilöstö kasvoi viidellä työntekijällä vuosittain.

Uusien työstökoneiden valinta riippui asiakkaiden tarpeista. Nykyään Radius Machiningin asiakkaita ovat autoteollisuuden ja energia-alan yritykset, joille tärkeimpiä toimialoja ovat lääketieteellinen teknologia, elektroniikka, rakentaminen, robotiikka ja teollisuuskeittiöt.

2014
Radius Space

Radius-yrityksien ryhmään lisättiin vuonna 2014 Radius Space, jonka tarkoituksena oli tukea huipputeknologian hankkeita. Harva tietää, että Radius on tehnyt Estcuben kaltaisia hankkeita yli kymmenen – viimeisimpänä ja tunnetumpana TTÜ100-satelliitti.

Komponenttien valmistus ja prototyyppien kehittäminen eivät ole Radiuksen päätoimiala, mutta yrityksellä on kyky käsitellä myös erittäin monimutkaista teknologiaa. Yksi maininnan arvoisimmista suurista hankkeista ovat ICE EYE -satelliitit, jotka valvovat jään liikkumista ja antavat laivojen kapteeneille tietoa optimaalisesta tavasta siirtyä seuraavaan satamaan jäävuoria ja niihin törmäämistä välttäen. Radius on ollut myös mukana tukemassa korkeakoulujen Formula Student -hankkeita.

2016
Muutto Peetri tehtaalle

Viidessä vuodessa Radius Machining kasvoi ulos Kiilin tuotantorakennuksesta, ja vuoden 2016 lopussa tuotanto siirtyi Tallinnan välittömään läheisyyteen Särakadulle. Radiuksen tuotantoympäristössä tapahtui valtava muutos, ja koko tuotantoprosessi raaka-aineiden logistiikasta sekä tuotannon seurannasta aina laadunvalvontaan asti tuli miettiä uudelleen. Uuden kotipaikan järjestelyyn ja koko tuotannon käynnistykseen meni lähes vuosi.

Radius uskoo, että yrityskuvaa eivät luo sorvatut tai jyrsityt komponentit, vaan yrityksen työntekijät. Yhtiöllä onkin syytä olla ylpeä työntekijöistään, jotka useimmiten tulevat jäädäkseen. Nykyään Radius Machining kasvaa lähinnä toimistopuolella – tarvitaan enemmän ihmisiä asiakaspalveluun, jotta yritys voi siirtyä kohti monimutkaisempia ja lisäarvoa tuottavia hankkeita ja tehostaa tuotantoa entisestään. Pienyritys on joustava. Työntekijöillä on enemmän sananvaltaa ja päätettävää, mutta myös enemmän vastuuta.

2017
Uusi tuotemerkki

Vuonna 2017 toi markkinoille uuden tuotemerkin, Radius Hydraulicsin. Päätös perustui olemassa olevien asiakkaiden tarpeeseen saada hydrauliikkaratkaisuja.

2018
Radiuksen uusi identiteettii ja liikevaihdon kasvu

Jõuti lõpusirgele visuaalse identiteedi muudatustega. Kasutusele võeti uus logo, uute värvide ja värske väljanägemisega. Oma uut identiteeti luues oli kõige olulisem see, et ei erineks niivõrd vanast, vaid oleks selle uuem ja kaasaegsem versioon.

2018. aasta lõppes Radiuse jaoks nii nagu sai 2017. aasta lõpus plaanitud - jõuti esmakordselt 6.0m eurose käibeni. Alusteti ettevalmistustega, et teha 2019. aasta kevadel tõsisem samm kogu ettevõtte spetsialiseerumisele – toota ja koostada originaalseadmete valmistajatele ka hüdraulika komponente ning -sõlmi.

 

2019
Kehityspotentiaali

Tilausmäärien kasvaessa Radius näkee suurta potentiaalia hydrauliikka-alalla. Olemme aloittaneet esivalmistelut kohti seuraavaa askelta ja tulevaisuutta - hydrauliikan sekä pneumaattisten komponenttien ja tarvikkeiden tuottaminen alkuperäistuotteiden valmistajille.

2020
Radius-ryhmän muodostaminen

Radius on kehitysvaiheessa muodostamaan kolme erilaista mutta toisiaan tukevaa liiketoimintayksikköä ryhmään.

Näiden liiketoimintayksiköiden synergia antaa meille mahdollisuuden palvella asiakkaitamme pitkäaikaisella CNC-työstö- ja hydrauliikkajärjestelmien osaamisella ja tuloksena olevilla ratkaisuilla.

RM