Toetused

Projekt „Radius Machining OÜ ressursitõhususe projekt” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Uute tootmisseadmete soetamisega muutub Radius Machining OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse tooteid väiksema ressursikasutusega ning suurema ressursitootlikkusega. Uute seadmete soetamisega utub tootmine efektiivsemaks ja luuakse võimekus toodangumahu suurendamiseks.

 

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 2% suurune ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse:

  • Uus efektiivne 5-teljeline CNC pink, et parandada tootmise ressursikasutust (elektrienergia vähenemine toodanguühiku kohta) ning tõsta tootmismahte;
  • Leedvalgustid, et vähendada elektrienergia kulu ning parandada töökeskkonda;
  • Hooneautomaatika, et saavutada parem kontrollimise, mõõtmise ja juhtimise võimekus, pakkudes ühtlasi ka elektrienergia säästu

Määratud toetuse summa (EUR):

327 294,32

Ressursitõhususeprojekt