Ajalugu

2017. aastal käivitas Radius CNC-treimise ja freesimise kõrval hüdraulika tootmissuuna. Oleme
võimelised lisaks masintöötlusele tarnima ka hüdraulikakomponente kuni terviklahenduseni välja.

2017
Uus kaubamärk Radius Hydraulics AB

Aastal 2017 toodi turule kaubamärk Radius Hydraulics. Otsus tulenes olemasolevate klientide vajadusest hüdraulikalahenduste järele.

2018
Käibekasv ja investeeringud

Radius Hydraulics jõudis esimesel tegevusaastal märkimisväärse käibeni. Soetati uus CNC torupainutuspink Herber 310S - ühelt poolt oli võimalik pakkuda olemasolevatele klientidele senisest enam ning lisandus ka täiesti uusi kliente.

2019
Spetsialiseerumine ja uued suunad

Oleme hakanud ette valmistama suurt sammu tulevikku, et asuda tootma ja koostama originaalseadmete valmistajatele hüdraulika ja pneumaatika komponente ning sõlmi. Koostöös klientidega alustati hüdraulikajagajate tootmist.

radius hydraulics assembly